فروش با چک معتبر

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. فروش با چک معتبر

🔸فروش چکی فقط مخصوص افرادی است که دارای چک کارمندی بوده و فاقد هرگونه چک برگشتی باشند. چنانچه چک کارمندی ندارید به قسمت فروش اقساطی با تسهیلات بانکی مراجعه فرمایید.

فروش چکی

مرحله 1 از 2 - قوانین و مقررات

50%
  • فقط چک‌هایی قابل قبول می‌باشند که از حساب حقوقی یک کارمند رسمی دولتی یا نیمه دولتی صادر گردند. چنانچه خودتان یا آشنایان و دوستان نزدیکتان دارای چک کارمندی میباشید به مرحله بعد بروید.

 

فهرست