ثبت اعلام خرابی توسط مرکز خدمات

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. ثبت اعلام خرابی توسط مرکز خدمات
  • Date Format: YYYY dash MM dash DD
  • رمز ورود دستگاه یا الگو (پترن) را به ترتیب وارد کنید.
  • شماره سیم‌کارتی که دستگاه تحت مالکیت آن قراردارد.

فهرست